Otázky a odpovědi: Koupě budovy prodejny a odpisování

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec koupila budovu prodejny „Jed­noty“, aby zůstal pro obec zachován obchod. Nevím, zda mám budovu začít odpisovat znovu od začátku. Někde jsem četla, že je možné začít odpisovat už jen počet měsíců, který je aktuální dle odpisového plánu „Jednoty“? Prosím tedy o radu, zda pro odpisy nastavit odpisování navazující už jen počet měsíců zbývajících po „Jednotě“ (pokračovat v jejich odpisovém plánu), či začít od znova. Pokud začít od znova, tak prosím ještě o radu, do které odpisové skupiny prodejna Jednoty a. s. patří.

Otázky a odpovědi: Koupě budovy prodejny a odpisování
Ing.
Jiří
Vychopeň