Otázky a odpovědi: DPH u topení plynem

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájem­níkům účtujeme náklady na plyn, kte­rý je ovšem určen k topení a ohře­vu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21 %. Nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15 %, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby.

Otázky a odpovědi: DPH u topení plynem
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Jak vyplývá z § 4 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí, mimo jiné, plyn, elektřina, teplo a chlad. Sazby daně u zdanitelného plnění potom vymezuje § 47 zákona o DPH, u zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.
První snížená sazba daně se tedy uplatní pouze v případě dodání tepla, pokud je dodáván plyn, první snížená sazba daně se na něj ne­uplatní. A to ani v případě, že je plyn následně využíván k topení a ohřevu vody. Důvodem je, mimo jiné, i samostatné uvedení plynu a tepla v rámci vymezení zboží pro účely DPH. Pokud tedy na dodání plynu uplatňujete základní sazbu, postupujete správně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty