Otázky a odpovědi: Dceřiná společnost obce a nárok na odpočet DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?

Otázky a odpovědi: Dceřiná společnost obce a nárok na odpočet DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
Od

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty