Dotazy a odpovědi: Pojištění odpovědnosti hrazené organizací členům dozorčí rady

Vydáno: 1 minuta čtení

Jako organizace máme v úmyslu sjednat a hradit pojištění odpovědnosti členům dozorčí rady. Jak máme postupovat v případě zdanění?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Pokud máte v úmyslu uzavřít a hradit pojištění členům dozorčí rady a vyplývá-li z obsahu smluvních podmínek, že peněžní částky pojistného budou uhrazené společností jako pojistníkem na základě pojistné smlouvy uzavřené ve prospěch jiné (třetí) osoby, tj. ve prospěch poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, a s jeho souhlasem, posoudí se uvedené plnění jako zdanitelný příjem plynoucí poplatníkovi v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona o daních z příjmů. Z výše uvedeného je zřejmé, že toto nepeněžní zvýhodnění plynoucímu formou nabytí práva na krytí pojistného rizika se posoudí u těchto osob jako zdanitelný příjem v okamžiku, kdy je takové pojistné pojistníkem pojišťovně uhrazeno. Přičemž výše tohoto nepeněžního příjmu se u poplatníka rovná částce pojistného placeného na toto pojištění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů