Změny zákona o DPH s odloženou účinností

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 27. 3. 2019 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 80/2019 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. V rámci tohoto zákona byla novelizována i mnohá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), o nichž jsme informovali v časopisu UNES č. 12/2018 na s. 3. Účinnost těchto změn je 1. 4. 2019, mnohdy je však pro konkrétní ustanovení upravena individuálně, tj. před nebo častěji po uvedeném datu. K datu 1. 1. 2020 a 1. 1. 2021 byla posunuta účinnost tří ustanovení zákona o DPH , o nichž jsme dosud neinformovali, a na která upozorňujeme v dalším textu.

Změny zákona o DPH s odloženou účinností
Olga
Holubová
Sazba daně u tepla a chladu –