Fond kulturních a sociálních potřeb jako zdroj moderních zaměstnaneckých benefitů

Vydáno: 10 minut čtení

Následující příspěvek se věnuje Fondu kulturních a sociálních potřeb, jehož čerpání je limitováno specifickou právní úpravou. I v těchto mantinelech je však možné k jeho využití přistupovat různými směry, jak nejlépe odpovídá potřebám konkrétního zaměstnavatele a jeho zaměstnanců.

Fond kulturních a sociálních potřeb jako zdroj moderních zaměstnaneckých benefitů
Mgr.
Šárka
Homfray
 
Právní úprava
Fond kulturních a sociálních potřeb představuje jeden ze zvláštních fondů povinně vytvářených ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Tvoří jej organizační složky státu [§ 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.] a příspěvkové organizace (§ 56 zákona č. 218/2000 Sb.). Podle