Otcovská "dovolená"

Vydáno: 18 minut čtení

Následující příspěvek se věnuje relativně novému nástroji státní rodinné politiky a uvádí základní data za prvních třináct měsíců jeho existence. Je možné, že zavedení otcovské poporodní péče (dále také „OPP“), lidově označované jako otcovská dovolená, mělo pozitivní vliv i na pokles rozvodovosti.

Otcovská „dovolená“
Mgr. et Mgr. Ing. et Ing.
Richard
Blatný,
FINS. IOM. MBA
 
Vznik „otcovské dovolené“
Jedním z legislativních opatření, které potvrzuje snahu zákonodárných orgánů k prohloubení péče o děti, prohloubení vztahu otce s dětmi, prohloubení vztahu otce s matkou formou aktivní pomoci otce v prvních dnech života dítěte, a současně k dodržování práv a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, je zavedení otcovské dovolené.
„Zavedení otcovské vytvoří prostor pro participaci mužů na péči o malé děti a o domácnost, ale také umožní otcům rozvíjet své rodičovské
kompetence
při zachování jistoty zaměstnání a výdělku,“
píše se konkrétně v důvodové zprávě1) k novele č. 148/2017 Sb. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která novou dávku upravuje. Zákon nabyl
účinnosti
dne 1. 2. 2018, využitelný je pro zaměstnance (muže zapsané jako otcové dítěte bez ohledu na to, zda jsou s matkou manželé, poprvé pro děti narozené 21. až 22. 12. 2017) poprvé čerpat dle české právní úpravy placené volno k péči o dítě, laicky nazývané poporodní dovolenou či otcovskou dovolenou.
 
Nárok na dávku otcovské poporodní péče (OPP)
Zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku, má nárok na dávku OPP. Dávka je přiznána zaměstnancům a OSVČ, kteří splnili dostatečně dlouhou účast na nemocenském pojištění. V tomto případě to budou rovné
tři měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou.
Případný zájemce o dávku musí také dále splňovat jedno z těchto pravidel: Nárok má i zahraniční zaměstnanec, jestliže je účasten nemocenského pojištění aspoň po do