Otázky a odpovědi: Povinnosti odběratele v případě, že se dodavatel stal zpětně plátcem DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Náš dodavatel stavebních prací vystavoval v roce 2018 faktury jako neplátce DPH. Finanční úřad mu k 26. 1. 2019 přiznal registraci k DPH, a to zpětně od 1. 5. 2018. V březnu roku 2019 mi přinesl opravené faktury za minulý rok, a to v režimu přenesené povinnosti. Jakou povinnost mám teď já jako odběratel? Musím podat následná kontrolní hlášení a dodatečná přiznání k DPH, ve kterých doplním do pol. B1 a do ř. 10 a 43 tyto daňové doklady, nebo lze využít § 104 odst. 1 zákona o DPH a doplnit je v kontrolním hlášení a přiznání, které budu řádně podávat za březen 2019 (moje daňová povinnost se díky přenesené daňové povinnosti nezmění)? Datum zdanitelného plně­ní uvedu takové, jaké je na daňových dokladech.

Otázky a odpovědi: Povinnosti odběratele v případě, že se dodavatel stal zpětně plátcem DPH
Ing.<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty