Legislativní novinky s komentářem - Novela insolvenčního zákona

Vydáno: 4 minuty čtení

Dne 7. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019 Sb. publikována dlouho očekávaná novela zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon “). Kromě insolvenčního zákona novela mění i řadu dalších, zejména procesních předpisů. Zákon nabývá s výjimkou některých ustanovení účinnosti dne 1. 6. 2019.

Legislativní novinky s komentářem - Novela insolvenčního zákona
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátní koncipie