Otázky a odpovědi: Nárok na stravenky při home office

Vydáno: 1 minuta čtení

Vzniká nárok na stravenku pracovníkům, kteří pracují některé dny v režimu home office? A podle jakých pravidel se tento nárok určuje?

Otázky a odpovědi: Nárok na stravenky při home office
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Nárok na stravenku stanovuje zaměstnavatel v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu podle ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), které k tomu bližší podmínky neuvádí. Váš dotaz spíše směřuje k tomu, zda je takový příspěvek daňově uznatelný. Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou daňově uznatelné příspěvky na stravování, zajišťované například prostřednictvím stravenek, za podmínky přítomnosti zaměstnance v práci během směny, která trvá alespoň tři hodiny. Zákon neřeší, zda směna musí být odpracována na pracovišti nebo mimo něj. Zaměstnanec, který využívá tzv. home office, si pracovní dobu podle dohodnutých podmínek rozvrhuje sám podle § 317 zákoníku práce a odpracovanou dobu oznamuje zaměstnavateli. Nic nebrání tomu, aby příspěvek na stravování, který zaměstnavatel zaměstnanci poskytl, byl daňově uznatelný.