Pohled na náklady SVJ

Vydáno: 9 minut čtení

Společenství vlastníků je charakteristické tím, že není podnikatelem, tato činnost je mu ze zákona zakázána a jeho úkolem je spravovat jednotky vlastníků. K zajištění tohoto úkolu samozřejmě potřebuje určitý majetek, prostory, pracovníky na uvedenou činnost a její řízení.

Pohled na náklady SVJ
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Společenství vlastníků jako účetní jednotka
Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) jako účetní jednotka, neboť se jedná o právnickou osobu se sídlem na území České republiky, podléhá zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Účetní metody aplikované na činnost SVJ jsou vymezeny ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, postupy účtování pak v českých účetních standardech č. 401 až 414.
V souladu s kategorizací účetních jednotek (§ 1b zákona o účetnictví) jsou SVJ buď mikro, maximálně malou účetní jednotkou. Vzhled