Novela zákona o státní službě a její dopady na služební úřady

Vydáno: 10 minut čtení

Poslanecká sněmovna dne 23. 1. 2019 schválila dlouze diskutovanou novelu č. 35/2019 Sb. , zákona č. 234/2014 Sb. , o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě “), kterou následně dne 31. 1. 2019 podepsal prezident. Účinnosti nabyla patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. S ohledem na čerstvé datum nabytí účinnosti je účelné podívat se na změny, které tato novela přinese. Z pohledu služebních úřadů a jejich personalistů se v některých ohledech může jednat o vítané výjimky a zjednodušení, v jiných případech o komplikace nebo zřídka se vyskytující zvláštnosti.

Novela zákona o státní službě a její dopady na služební úřady
Mgr.
Šárka
Homfray
 
Odvolávání a jmenování představených
Novelou se opouští stávající principiálně shodné procesy ve vztahu ke všem úrovním představených. Nově budou některá odlišná pravidla platit pro nejvyšší vedení služebního úřadu – státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce, a některá zcela speciální pravidla pro státní tajemníky, která je přibližují postavení náměstka ministra vnitra pro státní službu.
Státní tajemníky bude nově odvolávat vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu. Odvolání nebude předcházet povinné kárné nebo obdobné řízení – státní tajemníci se obdobně jako náměstek ministra vnitra pro stát