Legislativní novinky s komentářem - Novinky v zákoně o dluhopisech

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 4. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 190/2004 Sb. , o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDluh“). Dle důvodové zprávy byly důvodem této novelizace závažné nedostatky předchozí úpravy, které mohly mít důsledky pro bankovní a finanční sektor. Došlo tedy k rozšíření pojmového a definičního aparátu a k úpravě institutů, které v předchozí úpravě chyběly. Toto má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mezinárodním trhu a zvýšení její atraktivity v očích investorů.

Legislativní novinky s komentářem - Novinky v zákoně o dluhopisech
Veronika
Falešníková,
Správní asistentka
První změnou je výslovná úprava institutu agenta pro zajištění. Splacení dluhopisu, vyplacení výnosu a jiné dluhy související s dluhopisem lze zajistit pomocí zřízení zástavního práva, neb