Otázky a odpovědi: Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) – rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Bude těmto zaměstnancům od 1. 1. 2019 náležet zvláštní příplatek za „směnnost“ podle § 8 vyhlášky č. 341/2017 Sb. (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem „soustavnost“ a „obslužná péče“ ve vazbě na nezdravotnické pracovníky.

Otázky a odpovědi: Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
J