Otázky a odpovědi: Vedení podrozvahové evidence

Vydáno: 2 minuty čtení

Veřejná výzkumná instituce účtuje pořízení drobného hmotného majetku do 40 000 Kč na účet 501 a nehmotného majetku do 60 000 Kč na účet 518. Majetek je veden v operativní evidenci a nijak se nepromítá do rozvahy. Je to správně, nebo by bylo vhodné vést podrozvahovou evidenci? Pokud ano, na jaké účty, kdy a co účtovat?

Otázky a odpovědi: Vedení podrozvahové evidence

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů