Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Vydáno: 3 minuty čtení

Jedná se o svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace). Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v roce 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 Kč rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak je možné toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?

Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď: