Legislativní novinky s komentářem - Novela směnárenského zákona

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 14. 11. 2018 schválila poslanecká sněmovna sněmovní tisk č. 188, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb. , o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. , a zákon č. 370/2017 Sb. , o platebním styku. Tato novela směnárenského zákona má směřovat na nechvalně známé situace odehrávající se na turistických místech, kde směnárníci zneužívají neznalosti cizinců naší národní měny a jejího kurzu vůči měnám ostatním. Jaké změny novela přináší a jak by měla přispět k ochraně zákazníků směnáren, si přiblížíme v tomto článku.

Legislativní novinky s komentářem - Novela směnárenského zákona
Mgr.
Petra
Machová,
advokátní koncipientka
Novela v obecné rovině zejména využívá příležitosti a sjed­nocuje právní terminologii se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími zákony týkajícími se finančního trhu, což je jistě stav více než žádoucí. Kromě toho pak obecně rozš