Spotřební materiál ve vybraných účetních jednotkách (OSS a ÚSC a příspěvkové organizace OSS a ÚSC) - 2. část

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku navazujeme na první díl příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2018 na s. 19. V druhé části příspěvku se zaměříme zejména na vymezení jednotlivých druhů zásob a způsob oceňování zásob.

Spotřební materiál ve vybraných účetních jednotkách (OSS a ÚSC a příspěvkové organizace OSS a ÚSC) – 2. část
Mgr.
Pavel
Bláha
 
Základní úprava účetního vykazování spotřebního materiálu a zboží
Základní právní úpravu řeší následující právní předpisy:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“):
§ 25 odst. 1 písm. c), d), j) a § 25 odst. 4 a 5 (oceňování), § 26 odst. 1 (přecenění ceny zásob na základě zjištění při inventarizaci)
§ 29 odst. 2 (průběžná inventarizace u zásob)
Vyhláška č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“):
§ 20 – Vymezení jednotlivých druhů zásob
§ 21 – Opravné položky k zásobám
§ 33 odst. 1 – Spotřeba jednotlivých druhů zásob; § 33 odst. 5 – Manka a škody u zásob