Dotazy a odpovědi: Prohlášení poplatníka pro zdaňovací období 2017

Vydáno: 2 minuty čtení

Jaký vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se použije pro zdaňovací období 2017?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Pro zdaňovací období 2017 byl vydán nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 25, na kterém byly v souladu s § 38j zákona o daních z příjmů upraveny identifikační údaje u daňového nerezidenta ČR a zároveň v rámci snížení administrativní náročnosti při vyplňování tohoto tiskopisu je pouze jedna tabulka pro účely uplatnění daňového zvýhodnění.
Tak jako v předcházejících letech i pro zdaňovací období 2017 je možné používat také předcházející vydané vzory tohoto tiskopisu, a to za předpokladu, že budou splněny zákonné podmínky. To znamená, že není nutné vyměňovat tiskopisy. Nový vzor č. 25 doporučujeme použít zejména pro nové pracovníky, ale i těmto je možné v případě nedostatku tiskopisů nechat podepsat vzor č. 24. Zároveň je možné příslušný tiskopis vytisknout z databáze daňových tiskopisů na adrese Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz). Tyto tiskopisy mají stejné použití jako tiskopisy vydávané tiskem. Dále v této souvislosti informujeme, že vzor č. 25 uvedeného tiskopisu bude mít také interaktivní formu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů