Otázky a odpovědi: Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli

Vydáno: 4 minuty čtení

Prosím o radu, kde bych našla vypsané oznamovací povinnosti vůči zřizovateli. Zajímá mě, co nám musí zřizovatel schvalovat (co zastupitelstvo, a co jen starosta) a kde stačí dát pouze na vědomí starostovi. Jedná se mi především o odpisový plán. Ten je každoročně schvalován zastupitelstvem, ale tento dokument neobsahuje pouze obecné informace, týkající se odpisů, ale i konkrétní majetek a jeho výše odpisů za daný rok. Nyní jsme zakoupili nový investiční majetek a mě zajímá, zda musím provést změnu odpisového plánu a nechat schválit zastupitelstvem (i zpětně), nebo stačí, pokud jsme informovali před koupí starostu – dle zřizovací listiny. Nemohla bych vytvořit takový odpisový plán, ve kterém nebudou uvedeny konkrétní položky majetku, ale pouze předpis, dle kterého se musím řídit při zařazo­vání majetku? Nebo mohu do schvalovaného odpisového plánu uvést, že změny v průběhu roku se budou řešit např. pouze oznámením a uvedou se až v odpisovém plánu na další rok?

Otázky a odpovědi: Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli
JUDr.
Petr
Pospíšil
Ph.D., LL.M.,
Odpověď:
Předpokládám, že tazatelka pokládá dotaz
z hlediska příspěvkové organizace obce