Otázky a odpovědi: Srážka ze mzdy

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu ve výši 100 000 Kč. Je správný postup, pokud zaměstnanci necháme podepsat dohodu o náhradě škody a strhneme mu 4,5násobku průměrného měsíčního platu (4,348 x úvazek x hodinový průměr před vznikem škody). Stáhnutí mzdy bude propočteno na čistou mzdu po odečtení sociálního a zdravotního pojištění, anebo stahujeme vypočtenou hrubou mzdu?

Otázky a odpovědi: Srážka ze mzdy
JUDr.
Petr
Bukovjan
Odpověď: