Otázky a odpovědi: Depozitní účet

Vydáno: 1 minuta čtení

K jakým účelům může ÚSC využívat depozitní účet? Hlavně se mi jedná o to, zda se může z důvodu rozpočtové skladby na něj provést „jakoby vyplacení mzdy“, tj. převod finančních prostředků z běžného účtu na depozitní účet a v lednu udělat zpáteční převod na běžný účet a klasicky vyplatit prosincovou mzdu v lednu z běžného účtu. Existuje nějaký právní předpis, který upravuje používání depozitního účtu?

Otázky a odpovědi: Depozitní účet
Ing.
Danuše
Prokůpková
Odpověď:
Odpověď na Vaši otázku naleznete přímo v ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Zde je přímo uvedeno, že:
„Položka ‚B.III.5. Jiné běžné účty‘ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen ‚ministerstvo‘) zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu.“
Rozhodnutí o tom, zda chcete mít prosincové výplaty zahrnuté v ročním rozpočtu, je tedy na Vás. Tuto skutečnost vyhlásíte vnitřní směrnicí o stavbě a užití rozpočtu a způsobu účtování mezd v závěru roku.