Otázky a odpovědi: Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

Vyhláška č. 410/2009 Sb. v § 55 písm. e) ukládá do pořizovací ceny nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení. Co je míněno stavbou? Vše, co společnost vede na účtu 021, nebo pouze dle definice stavebního zákona nebo nového občanského zákoníku ? Společnost na účtu eviduje veřejná osvětlení, herní prvky, odpadkové koše, lavičky pevně spojené se zemí... Zůstatková cena těchto vyřazených prvků, které se vyřadily z důvodu revitalizace prostranství, se zahrnuje do pořizovací ceny technického zhodnocení nebo pořizovací ceny nového majetku?

Otázky a odpově