Dotazy a odpovědi: K závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření

Vydáno: 2 minuty čtení

V lednu 2017 byla v naší společnosti kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Na základě této kontroly nám byl zaslán Protokol o kontrole. Kontrolou bylo zjištěno, že nám někteří zaměstnanci vůbec nenahlásili účast v II. pilíři důchodového systému. Vzniklý přeplatek na důchodovém pojištění v důsledku tohoto pochybení nám byl OSSZ vrácen na účet společnosti. Jak máme nyní postupovat, když důchodové spoření již bylo v ČR ukončeno?

Dotazy k závislé činnosti a k pojistnému na důchodové pojištění v souvislosti se zrušením důchodového spoření
Jana
Šmídová
Odpověď
Důchodové spoření bylo v ČR ukončeno na základě zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření (dále jen „zákon“). Tímto zákonem se s účinností od 1. 1. 2016 zrušil mimo jiné i zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPDS“), podle kterého plátce daně (pojistného) postupoval při výběru pojistného na důchodové spoření u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti. Z tohoto zákona je zřejmé, že ve vztahu k Finanční správě ČR (dále i „FÚ“) bylo možné pouze do 31. 8. 2016 podávat pojistná tvrzení, příp. bylo možné plnit oznamovací povinnost u poplatníků, u kterých bylo zjištěno, že nebyla v souladu s § 29 ZPDS nahlášena účast na důchodovém spoření.
Po této lhůtě již Finanční správa ČR nemohla toto oznámení zpracovat a zároveň k 1. 10. 2016 zanikly všechny nedoplatky plátce daně. V uvedeném případě však ani žádný nedoplatek plátci nevznikl – nebyla nahlášena účast poplatníkem a zjištění organizace již bylo po ukončení možné lhůty pro oznámení – zpráva OSSZ byla vydána po konečné lhůtě pro oznámení vůči FÚ. Z toho je zřejmé, že jste nic vůči FÚ neporušili. Lze konstatovat, že v rámci běžných kontrol provedených OSSZ k těmto případům dochází a OSSZ bude i nadále zjišťovat přeplacené pojistné na I. pilíři na důchodovém pojištění v souvislosti s nenahlášenou účastí na důchodovém spoření. V současné době jsou již prostředky poplatníkům-účastníkům vráceny z penzijní společnosti, popřípadě zaslány na FÚ. Z toho je zřejmé, že přeplacené pojistné na důchodové pojištění byste měli vrátit poplatníkovi jako přeplatek na pojistném a žádná další informativní povinnost vůči FÚ není.