Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí - účtování o fondu

Vydáno: 1 minuta čtení

Dobrovolný svazek obcí (neplátce DPH) se usnesl na vytvoření fondu podpory sportu. Do tohoto fondu budou přispívat obce. Mám dotaz na účtování o fondu včetně rozpočtových položek. Shledala jsem se se dvěma možnými postupy účtování, a to rozvahovým a výsledkovým. Přiklonila bych se k rozvahovému účtování, ale potřebovala bych poradit v jednotlivých krocích: 1) příjem příspěvků do fondu na účet DSO: 231/výnosový účet POL 4134?, 2) tvorba fondu MD 401/D 419, 3) použití fondu 5 (nákladový účet podle účelu použití)/231 POL a zároveň MD 419/D 401? Prosím ještě o postup podle uvedených případů pro případ výsledkového účtování s použitím účtů 548 a 648.

Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí – účtování o fondu