Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí - účtování o fondu

Vydáno: 1 minuta čtení

Dobrovolný svazek obcí (neplátce DPH) se usnesl na vytvoření fondu podpory sportu. Do tohoto fondu budou přispívat obce. Mám dotaz na účtování o fondu včetně rozpočtových položek. Shledala jsem se se dvěma možnými postupy účtování, a to rozvahovým a výsledkovým. Přiklonila bych se k rozvahovému účtování, ale potřebovala bych poradit v jednotlivých krocích: 1) příjem příspěvků do fondu na účet DSO: 231/výnosový účet POL 4134?, 2) tvorba fondu MD 401/D 419, 3) použití fondu 5 (nákladový účet podle účelu použití)/231 POL a zároveň MD 419/D 401? Prosím ještě o postup podle uvedených případů pro případ výsledkového účtování s použitím účtů 548 a 648.

Otázky a odpovědi: Dobrovolný svazek obcí – účtování o fondu
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
Vzhledem ke skutečnosti, že účetní předpisy přímo neupravují postupy účtování pro fondy zřízené územními samosprávnými celky (viz bod 8 ČÚS č. 704), je možné si vybrat z obou variant. Doporučujeme nicméně použít rozvahový způsob účtování fondů. Peněžní prostředky fondu by měly být vedeny na samostatném účtu 236-Běžné účty fondů územních samosprávných celků.
1.
Příjem příspěvků do fondu MD 236/D 649, pol. 2321, resp. DM 31x/D 649 + MD 236/D 31x2.
2.
Tvorba fondu MD 401/D 4193.
3.
Použití fondu MD 5xx/D 236, resp. MD 5xx/D závazek + MD závazek/D 236 a zároveň MD 419/D 401 (pol. podle druhu výdaje).
Výše uvedený postup účtování je platný pro postup, kdy příspěvky do fondu DSO jsou jejím příjmem a nejsou zúčtovatelné, tj. nejde o cizí zdroj. Pokud by tomu tak bylo, tak by bylo nutné tyto prostředky vést nikoliv jako fond ve vlastním kapitálu, ale jako závazek. Záleží tedy, na základě čeho byl fond zřízen a jaká jsou jeho pravidla.

Související dokumenty