Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 19. 7. 2018 schválil Senát novelu zákona č. 104/2013 Sb. , o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, která zapracovává směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. 4. 2014, o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (dále jen „směrnice“), jejímž primárním cílem je zefektivnit přeshraniční opatřování důkazů a která za tímto účelem mimo jiné zavádí institut evropského vyšetřovacího příkazu. Stejně jako další členské státy měla Česká republika implementovat tuto směrnici již do května loňského roku, ale Poslanecká sněmovna ji do konce svého volebního období nestihla projednat. (Poznámka redakce: Novela byla vyhlášena dne 16. 8. 2018 ve Sbírce předpisů ČR pod č. 178/2018 Sb. ).

Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátní koncipientka
Cílem evropského vyšetřovacího příkazu je zjednodušení a zrychlení přeshr