Otázky a odpovědi: Pronájem pracovního místa - fakturace

Vydáno: 2 minuty čtení

Dvě právnické osoby si sjednají pronájem pracovního místa, který zahrnuje místo, pracovní stroj a služby, které zahrnují – elektřinu, vytápění, vodu, úklid a odvoz komunálního odpadu. Ve smlouvě je stanovena cena za místo, stroj a paušální částka za služby. Je to takto správně? Je možné, aby ve smlouvě byla elektřina a voda součástí paušálních služeb, nebo musí být odděleny samostatně jako energie dohromady a opět paušální částkou? A jak to bude potom s fakturací? Je možné fakturovat vše jednou částkou, např. „pronájem pracovního místa včetně služeb“, a jednou sazbou 21 % DPH? Nebo je vše nutné rozdělit dle smlouvy a u energií by byla také 21% DPH, i když u vody je 15 %, ale ve smlouvě není stanoveno, kolik je za vodu?

Otázky a odpovědi: Pronájem pracovního místa – fakturace
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď:
Zákon v tomto případě nestanovuje závazný způsob, jakým má být cena za pronájem pracovního místa (nemovité věci apod.) stanovena, pouze v případě spojených osob určuje, že se musí jednat o cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a to dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Vše tedy záleží na znění nájemní smlouvy, pokud v ní budete mít stanoveno, že cena je pevně stanovena a v ní jsou zahrnuty i všechny služby a spotřeba všech energií spojených s pronájmem pracovního místa, pak vše budete fakturovat jednotně se základní sazbou DPH 21 %. Nebo může být ve smlouvě stanoveno, že cena za pronájem pracovního místa je pevná a energie budou refakturovány dle spotřeby, pak bude nutné fakturovat pronájem v základní sazbě daně 21 %, ale právě třeba vodné a stočné v první snížené sazbě daně 15 %. Je-li pro Vás snazší stanovit pevnou sazbu za pronájem vč. veškerých služeb a fakturovat každý měsíc stejně, nezávisle na spotřebě energií v jednotlivých měsících, tzn. nájemné paušální částkou vč. všech služeb, naprosto nic Vám v tom nebrání. Samozřejmě by pronájem neměl být ztrátový!

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů