Otázky a odpovědi: Věcná břemena a daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení

Město je plátcem DPH a podepsalo smlouvu o zřízení věcného břemene. Jaké datum bude na faktuře jako datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)? Den podpisu smlouvy nebo datum návrhu na vklad nebo datum provedení vkladu nebo den doručení oznámení o vkladu?

Otázky a odpovědi: Věcná břemena a daň z přidané hodnoty