Otázky a odpovědi: Nařízený odvod z investičního fondu

Vydáno: 1 minuta čtení

Zřizovatel, město, nařídil příspěvkové organizaci odvod z fondu reprodukce majetku. Podle ČÚS č. 704 se do roku 2015 účtovalo MD 416/D 241, nyní zní tento předpis MD 416/D 401. Jak ale zaúčtuji úhradu z bankovního účtu? Současně mi není jasné, proč by mělo docházet ke zvýšení jmění.

Otázky a odpovědi: Nařízený odvod z investičního fondu
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
V ČÚS č. 704 došlo skutečně od 1. 1. 2016 ke změně účtování a primární zápis je opravdu MD 416/D 401. Nicméně jde spíše o sladění postupů s využitím účtu 401, kdy to v tomto případě přes účet 401 projde, ale nezůstane. K uvedenému zápisu tedy následuje zápis MD 401/D 241, který je pro zaúčtování celé transakce nutný.

Související dokumenty