Otázky a odpovědi: Nařízený odvod z investičního fondu

Vydáno: 1 minuta čtení

Zřizovatel, město, nařídil příspěvkové organizaci odvod z fondu reprodukce majetku. Podle ČÚS č. 704 se do roku 2015 účtovalo MD 416/D 241, nyní zní tento předpis MD 416/D 401. Jak ale zaúčtuji úhradu z bankovního účtu? Současně mi není jasné, proč by mělo docházet ke zvýšení jmění.