Otázky a odpovědi: Kompenzace zvýšené ceny u původního dodavatele

Vydáno: 1 minuta čtení

Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví si smluvně dohodla pořízení zdravotnického materiálu, který dodavatelská společnost nedodala do termínu dle kupní smlouvy. Z důvodu nutnosti použití zdravotnického materiálu bylo sjednáno dodání zboží u jiné společnosti, která dodala stejné zboží, ale za cenu vyšší o cca 20 000 Kč. Jakým způsobem je možno řešit kompenzaci zvýšené ceny u původního obchodního partnera (museli jsme nakoupit dražší zboží)? A jak se tato kompenzace zaúčtuje?

Otázky a odpovědi: Kompenzace zvýšené ceny u původního dodavatele
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
Záleží, zda a co konkrétně se vám podaří s původním dodavatelem domluvit. Taková
kompenzace
by měla vyplynout ze smlouvy nebo z nějaké navazující dohody. Pokud by šlo o smluvní sankci, bylo by možné účtovat na účet 641-Smluvní pokuty a penále, nicméně v tomto případě půjde pravděpodobně spíše o náhradu škody účtovanou na účet 649-Ostatní výnosy z činnosti.

Související dokumenty