Transfery u ÚSC a PO, 3. část

Vydáno: 8 minut čtení

V návaznosti na uvedené články k přijatým transferům u ÚSC vkládáme článek s příklady zaúčtování přijatých transferů z praxe obcí.

Transfery u ÚSC a PO – III. část
Ing.
Martin
Tocauer
Příklad
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
z 6/2016
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11703 –
Integrovaný regionální operační program
Název projektu:
Pořízení cisterny pro JSDH
Účast státního rozpočtu/dotace: 7 304 630,40 Kč
Typ financování
:
Ex post
Souhrn financování
Rok
Účast SR max.
Vlastní zdroje min.
Celkem
2018
7 304 630,80
811 625,60
8 116 256
Celkem
7 304 630,80
811 625,60
8 116 256
Název
% podíl
Výdaje OSS a
dotace
ze státního rozpočtu
405 813,40
5 %
Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6 898 817,00
85 %
Souhrn za SR a EU
7 304 630,40
90 %
Vlastní zdroje obce
811 625,60
10 %
Souhrn investičních potřeb projektu
8 116 256,00
100 %
Název
Druhové třídění
Odvětvové třídění
IISSP Zdroj
UZ
Rozpočet kapitoly správce programu
6341
3691
1110700
17968
Prostředky EU kryté alokací schválenou EK
6341
3691
1510700
17969
Účelový znak
– v tomto případě je uveden přímo v rozhodnutí, jak pro část financovanou ze SR (17968), tak pro část financovanou z EU (17969).
Číselník účelových znaků MF:
UZ 17968 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV
UZ 17969 – IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV
Nástroj
– lze poznat z kódu IISSP. Z hlediska státního rozpočtu má kód IISSP následující strukturu:
AZNNNPP
A = zdroj financování dle podkladového třídění, to není pro třídění obce důležité.
Z = zdroj, tzn. 1 = tuzemské zdroje, 5 = zahraniční zdroje. Z čísla na druhé pozici je patrné, zda se jedná o část krytou prostředky SR nebo část krytou prostředky EU.
NNN = nástroj
PP = analytiky nástroje, opět není pro třídění obce důležité.
IISSP 1110700
zdroj 1 (prostředky kryté státním rozpočtem); nástroj 107 (integrovaný regionální operační program 2014+)
IISSP 1510700
zdroj 5 (prostředky EU), nástroj 107
RA a RoPD z 6/2016, vypořádání
dotace
do 3/2019
SU
AU
OdPa
Pol
N
Z
UZ
ORJ
ORG
MD
D
955
xxxx
0200
7 304 630,40
999
xxxx
0200
7 304 630,40
Uznatelný náklad projektu ve vý