Otázky a odpovědi: Daňové odpisy u příspěvkové organizace

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme příspěvková organizace zřízená krajem, který daňové odpisy neuplatňoval. V souladu s novelou zákona o daních z příjmů budeme již pro rok 2017 uplatňovat daňové odpisy. Jaká sazba bude použita u majetku pořízeného před 1. 1. 2017 (například v roce 2006)? Roční odpisová sazba dle zákona o dani z příjmů platná v prvním roce odepisování nebo roční odpisová sazba platná v dalších letech odpisování? Pro majetek pořízený v roce 2017 bude uplatněna roční odpisová sazba pro první rok, popřípadě zvýšená o 10 % v případě osobních vozidel s označením sanitní.

Otázky a odpovědi: Daňové odpisy u příspěvkové organizace