Otázky a odpovědi: Daňové odpisy u příspěvkové organizace

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme příspěvková organizace zřízená krajem, který daňové odpisy neuplatňoval. V souladu s novelou zákona o daních z příjmů budeme již pro rok 2017 uplatňovat daňové odpisy. Jaká sazba bude použita u majetku pořízeného před 1. 1. 2017 (například v roce 2006)? Roční odpisová sazba dle zákona o dani z příjmů platná v prvním roce odepisování nebo roční odpisová sazba platná v dalších letech odpisování? Pro majetek pořízený v roce 2017 bude uplatněna roční odpisová sazba pro první rok, popřípadě zvýšená o 10 % v případě osobních vozidel s označením sanitní.

Otázky a odpovědi: Daňové odpisy u příspěvkové organizace
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Otázky a odpovědi:Daňové odpisy u příspěvkové organizace
Odpověď:
Pokud jste si jisti, že kraj u majetků pořízených před 1. 1. 2017 a svěřených příspěvkové organizaci žádné daňové odpisy neuplatňoval, pak i u těchto majetků použijete odpis pro první rok. Zahájíte tím u těchto majetků odepisování pro daňové účely.
Odepisování pro daňové účely se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Možnost uplatnění daňových odpisů příspěvkovou organizací je nově upravena od 1. 1. 2017 v § 28 ZDP, kde je nyní příspěvková organizace uvedena jako možný odpisovatel. Pro odepisování pro daňové účely platí i pro příspěvkovou organizaci stejná pravidla jako pro všechny ostatní odpisovatele, tedy zejména jde o ustanovení § 26 až 32a ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů