Otázky a odpovědi: Úlevy u daně z příjmů u neziskové organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsou nějaké úlevy u daně z příjmů u neziskové organizace? Mění se to cyklicky – například tři roky úleva, další rok daň z příjmů a opět další tři roky úleva?

Otázky a odpovědi: Úlevy u daně z příjmů u neziskové organizace
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
Pokud je nezisková organizace veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pak má v souladu s tímto zákonem nárok na určité úlevy. Mezi základní úlevy patří možnost snížit základ daně až o 30 %, max. 1 mil. Kč, pokud 30 % činí méně než 300 000 Kč, pak až o 300 000 Kč do výše základu daně. Veřejná vysoká škola a soukromé vysoké školy ve formě o. p. s. nebo ústavu a veřejné výzkumné instituce snižují až o 3 mil. Kč, a pokud je snížení nižší než 1 mil. Kč, pak až o 1 mil. Kč do výše základu daně. Získanou úsporu na dani musí organizace následně použít dle podmínek zákona. Mezi další úlevy patří osvobození přijatých bezúplatných příjmů, osvobození členských příspěvků apod., a to v souladu s podmínkami zákona.
Žádná cyklická změna v tom není, každý rok má veřejně prospěšný poplatník nárok na stejné úlevy.
Základ daně z veřejně prospěšných poplatníků nemohou snižovat zejména poskytovatelé zdravotních služeb a profesní komory a poplatníci založení za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů (komory, asociace, svazy,…). Veřejně prospěšným poplatníkem nejsou organizace, které v hlavní činnosti vykonávají podnikání, a nejsou jím ani profesní komory a svazy s povinným členstvím, společenství vlastníků jednotek nebo rodinné
fundace
.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů