Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Od r. 2014 platíme paušální měsíční částkou služby v realitní činnosti. V letošním roce jsme obdrželi dobropis – poměrně vysokou částku – jako vyúčtování za realitní činnosti od r. 2014 až 2016. Můžeme dobropisovanou částku účtovat daňově v r. 2016 nebo bychom měli provést dodatečné daňové přiznání za roky 2014 a 2015? Uzavřená smlouva neřeší jak a kdy bude vyúčtování prováděno, měsíční faktury jsou účtovány u dodavatele do výnosů, u odběratele do nákladů.

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď
Sjednané paušální částky za služby jsou správně účtovány podle zásady časové souvislosti u příjemce služby do daňově účinných nákladů. Přijatý dobropis musí vycházet z konkrétní situace, k jeho vystavení musel nastat určitý právní důvod. Důvodem může být například reklamační řízení, které bylo ukončeno právě v roce 2016 případně přiznání slevy či bonusu. Pak je třeba vyhodnotit, kdy vznikl právní nárok na přiznání slevy či bonusu a tím se řídit ohledně daňového dopadu snížených nákladů. Oporu pro tento názor lze najít v Pokynu GFŘ D 22, část „k § 23 odst. 2“, bod 4.
Pokud obecně důvod vystavení dobropisu nastal právě v roce 2016, bude snížení nákladů účtováno právě do roku 2016. Pokud by se však jednalo o důvody, které nastaly již v uplynulých obdobích a nebyly v účetnictví zobrazeny, je nutné o snížení nákladů týkajících se uplynulých období účtovat proti jinému výsledku hospodaření minulých let a podat dodatečná daňová přiznání na zvýšení základu daně na období roku 2015 a 2014.

Související dokumenty