Otázky a odpovědi: Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů u dohody o pracovní činnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Je uzavřena dohoda o pracovní činnosti s osobou, která je evidovaná u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů a platí si zdravotní pojištění ve výši 1485 Kč. Jak se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění a jak má postupovat zaměstnanec? Jiné příjmy zaměstnanec nemá. 1) Sjednaná měsíční odměna ve výši 2 000 Kč. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu a zaměstnavatel neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Má zaměstnanec povinnost nahlásit tuto skutečnost na zdravotní pojišťovnu? Je dále posuzován jako osoba bez zdanitelných příjmů a platí si sám zdravotní pojištění? 2) Sjednaná měsíční odměna ve výši 4 000 Kč. Odvádí zaměstnavatel z částky 4 000 Kč zdravotní i sociální pojištění? Musí zaměstnanec nahlásit tuto skutečnost, že má sjednanou dohodu o pracovní činnosti na zdravotní pojišťovnu? Je dále posuzován jako osoba bez zdanitelných příjmů a platí si sám zdravotní pojištění v plné výši 1 485 Kč, nebo se částka ponižuje o zaplacené pojistné z dohody o provedení činnosti? Nebo už si zdravotní pojištění nemusí platit sám vůbec? 3) Za jakých podmínek u dohody o pracovní činnosti (výše sjednané odměny) již osoba není považována za osobu bez zdanitelných příjmů a nemusí si sama platit zdravotní pojištění?

Otázky a odpovědi: Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů u dohody o pracovní činnosti
Ing.
Antonín
Daněk
Odpověď:
Pokud je pojištěnec evidován u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“), pak platí, že:
Při příjmu na dohodu o pracovní činnosti nižším než 2 500 Kč zůstává pojištěnec nadále OBZP, zdravotní pojišťovně nic neoznamuje.
Při příjmu 2 500 Kč a vyšším nemůže být pojištěnec OBZP. Odhlásí se z této kategorie, takže pokud bude zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2 500 Kč například od 1. 1. 2018 nebo třeba od 10. 1. 2018, ukončí se kategorie OBZP k datu 31. 12. 2017. Zdravotní pojišťovně oznámí, že bude mít zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti s příjmem vyšším než 2 500 Kč, zaměstnavatelem bude jako zaměstnanec přihlášen, čímž se vyřeší pojistný vztah. Při příjmu ve výši 4 000 Kč odvádí pojistné zaměstnavatel, případně se řeší i odvod pojistného z minimálního vyměřovacího základu.
Pojistné placené OBZP nelze ponížit o pojistné odvedené z dohody o pracovní činnosti.
Zaměstnanec nemůže být OBZP.

Související dokumenty