Otázky a odpovědi: Dodatečné či řádné daňové přiznání

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud daňový subjekt nepodá přiznání k DPH ve stanoveném termínu, pošle ho až například po 20 dnech, pak podává přiznání řádné nebo dodatečné? Je toto stejné u daně z příjmů i u daně z převodu nemovitostí? Pokud tedy podáváme po zákonem stanovené lhůtě pro podání přiznání, jde o dodatečné nebo řádné přiznání?

Otázky a odpovědi: Dodatečné či řádné daňové přiznání
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď:
Dle § 135 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, je
první
podané daňové přiznání (ke všem daním – DPH, daní z příjmů, dani z nemovitých věcí atd.) vždy
řádným
daňovým podáním, i když je podáno po lhůtě, ve které podáno být mělo.
Opravné daňové přiznání se podává, pokud bylo podáno řádné daňové přiznání, ale do lhůty pro vyměření daně zjistíme chybu a tu napravíme podáním opravného daňového přiznání, pokud tedy ještě neuplynul termín pro podání každého konkrétního daňového přiznání.
Dodatečné daňové přiznání podáváme, pokud bylo podané řádné daňové přiznání, následně jsme zjistili nesrovnalosti nebo chyby a toto dodatečné daňové přiznání se podává již po uplynutí termínu pro podání daného daňového přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád