Otázky a odpovědi: Dodatečné či řádné daňové přiznání

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud daňový subjekt nepodá přiznání k DPH ve stanoveném termínu, pošle ho až například po 20 dnech, pak podává přiznání řádné nebo dodatečné? Je toto stejné u daně z příjmů i u daně z převodu nemovitostí? Pokud tedy podáváme po zákonem stanovené lhůtě pro podání přiznání, jde o dodatečné nebo řádné přiznání?

Otázky a odpovědi: Dodatečné či řádné daňové přizná