Otázky a odpovědi: Stravování v příspěvkové organizaci

Vydáno: 6 minut čtení

Příspěvková organizace, zřizovatelem je město, poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravování. Ustanovení § 236 zákoníku práce umožňuje poskytování stravného zaměstnancům (předpokládám i na dohody), důchodcům, zaměstnancům v době dlouhodobé pracovní neschopnosti i dovolené. Naproti tomu § 33b zákona č. 250/2000 Sb. vymezuje poskytnutí stravování důchodcům a zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve vlastních stravovacích zařízeních. Ve vyhlášce č. 84/2005 Sb. jsou stanoveny další podmínky a vymezení okruhu osob, kterým lze a za jakých podmínek příspěvek na stravné poskytovat. 1) Může příspěvková organizace, která zajišťuje stravování dovozem obědů, poskytovat příspěvek na stravné důchodcům, zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnancům na dovolené a dlouhodobě práce neschopným? 2) Jak to bude v případě, kdy tato příspěvková organizace přejde na způsob stravování nákupem stravenek?

Otázky a odpovědi: Stravování v příspěvkové organizaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožn