Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost koupila bar, květinové truhlíky, stůl, dělící příčky salonu, obrazové rámy, kostra na sedačku – vše je na jedné faktuře za celkovou částku 172 500 Kč včetně montáže. Může se vše zařadit do 2. odpisové skupiny a odepisovat jako soubor movitých věcí? Kromě baru nepřekročily jednotlivé věci hodnotu 30 000 Kč.

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď
Soubory movitých věcí definuje vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 7 odst. 3 písm. b) jako soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok, pokud pořizovací cena převyšuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou. Pokud tuto definici rozebereme ve vztahu k řešenému problému, dojdeme k těmto závěrům:
-
Nejedná se, velmi pravděpodobně o movité věci, neboť bar může být zabudován a tvořit součást stavby, stejně tak dělící příčky salonu. Navíc je pravděpodobné, že tyto součásti nemovité věci ani není možné samostatně prodat, neboť tvoří nedílnou část nemovitosti.
-
Pochybnosti by mohly nastat také v případě jednotného samostatného technicko-ekonomického určení.
Situaci by bylo vhodné řešit jiným způsobem. Předně je třeba určit, zda bar a dělící příčky jsou skutečně samostatnými věcmi, které nejsou součástí nemovité věci, aby bylo možné je prodat. Je možné, že se jedná o nezabudovaný bar a volně ložené příčky, které nejsou pevně zabudované do nemovité věci.
Po vyjasnění jednotlivých složek souboru, je vhodné postupovat podle § 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb., který stanoví metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku. Použije se poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny na základě ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem. Může se tak stát, že všechny složky majetku (jistě truhlíky, rámy a kostra sedačky) budou posouzeny jako zásoby.