Otázky a odpovědi: Stanovy SVJ a "nový" občanský zákoník

Vydáno: 4 minuty čtení

Doposud máme „staré“ stanovy upravené podle zákona o vlastnictví bytů a vzorových stanov. Můžeme používat tyto stanovy? Co se stane, když je neupravíme dle nového občanského zákoníku ? Pamatuje na tuto situaci nový občanský zákoník ? Stále máme „staré“ stanovy, kterými právními předpisy se máme řídit? Dotaz čtenáře je z roku 2017.

Otázky a odpovědi: Stanovy SVJ a „nový“ občanský zákoník
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), účinný od 1. 1. 2014, upravuje problematiku přechodu staré právní ú