Jitka Kocianová

 • Článek
Doposud máme „staré“ stanovy upravené podle zákona o vlastnictví bytů a vzorových stanov. Můžeme používat tyto stanovy? Co se stane, když je neupravíme dle nového občanského zákoníku ? Pamatuje na tuto situaci nový občanský zákoník ? Stále máme „staré“ stanovy, kterými právními předpisy se máme řídit? Dotaz čtenáře je z roku 2017.
Vydáno: 11. 03. 2018
 • Článek
V následujícím článku vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 1/2018 na s 16. Pokračujeme ve výkladu rozsáhlé problematiky společenství vlastníků jednotek, v následujícím textu se zaměříme na služby ve SVJ.
 • Článek
V následujícím článku vám přinášíme pokračování příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 12/2017 na s. 9. Pokračujeme ve výkladu rozsáhlé problematiky společenství vlastníků jednotek, v následujícím textu se zaměříme na účtování.
 • Článek
Rádi bychom tímto článkem, který vyjde na pokračování, a to s ohledem na rozsah daného tématu, přispěli k objasnění široké problematiky společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ “), a předpisy s ním související, poněkud změnily pravidla pro SVJ a také povinnosti jednotlivých vlastníků, a proto každodenní praxe SVJ přináší ne jednu otázku. Pokusíme se alespoň některé z nich tímto článkem vyřešit. Pro úplnost jsou na některých místech textu článku uvedena vedle SVJ i bytová družstva a vlastníci – pronajímatelé.
 • Článek
Po třech letech pracovního poměru jsem jej ukončila výpovědí z mé strany, skončil 31. 5. 2017. Poté jsem ale zjistila, že jsem těhotná. Nyní jsem evidovaná na úřadu práce. Poraďte mi prosím, jak mám nadále postupovat, abych finančně celou situaci zvládla.
Vydáno: 27. 07. 2017
 • Článek
Od 29. 9. 2016 jsem na rodičovské dovolené jako otec syna, který se narodil 21. 6. 2015. Manželka byla se synem rovněž na rodičovské dovolené. Od 5. 12. 2016 je manželka na mateřské dovolené s naší dcerou, která se narodila dne 2. 2. 2017. Požádal jsem tedy zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou až do 2. 2. 2020. Zajímalo by mě, jestli mi za letošní rok (2017) vznikne nárok na dovolenou. Jestli dobře rozumím § 216 odst. 2 ZP – konkrétně větě: „Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.“, tak by mi měl vzniknout nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (25 dní). Můžete potvrdit, jestli to tak skutečně je?
Vydáno: 27. 07. 2017
 • Článek
Má žena pracuje v ústavu pro mentálně postižené. Vedoucí tohoto ústavu se rozhodl, že na dva měsíce uzavře jednu část pracoviště a že si její zaměstnanci mají vzít všechnu dovolenou, a ve dny, které nepokryje dovolená, mají mít neplacené volno. Může zaměstnavatel takto postupovat? A pokud ano, neměla by za toto nucené neplacené volno zaměstnanci náležet nějaká mzda, když se jedná o překážku na straně zaměstnavatele? A jak je to v tomto případě s platbou sociálního nebo zdravotního pojistného?
Vydáno: 27. 07. 2017
 • Článek
Jedná se o výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce . Zaměstnanec – můj manžel, ročník 1964, dostal výpověď. U zaměstnavatele působí odborová organizace. K organizační změně došlo dne 27. 3. 2017, k 1. 4. došlo ke snížení stavu zaměstnanců. Organizační změna byla projednána s odbory 28. 3. Zaměstnavatel doručil zaměstnanci výpověď a po ukončení běhu výpovědní doby má pracovní poměr skončit 31. 5., bude vyplaceno odstupné ve výši čtyřnásobku průměrného výdělku v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru. Výpověď zaměstnanec přijal dne 29. 3. Bohužel je ale od 9. 5. v pracovní neschopnosti, která bude trvat řádově několik měsíců. Zaměstnavatel zaměstnance nyní nutí k ukončení pracovního poměru k 31. 5. nějakým prohlášením s tím, že pokud bude nadále v pracovní neschopnosti a bude trvat pracovní poměr, bude pak mít nízké odstupné, a navíc si bude muset odpracovat zbývající dny výpovědní lhůty, po které byl v neschopnosti. Bude odstupné vypočítáváno z té nemocenské nebo z „bývalého“ platu, a jestli tedy má přistoupit na to, že podepíše ukončení pracovního poměru. A jak to pak bude dále, když bude v pracovní neschopnosti, dostane nějaké dávky v nemoci a od koho?
Vydáno: 27. 07. 2017
 • Článek
Jsme společnost, kterou vlastní město. V současné době kolektivně vyjednáváme, jednání se protahuje. Jednatel společnosti se vymlouvá, že musí nejdříve kolektivní smlouvu projednat s radou města. Zdá se nám to nelogické, rada města přece není smluvní stranou kolektivní smlouvy. Jaký je váš názor?
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Zaměstnavatel neodpovídá na námi předložený návrh nové kolektivní smlouvy, už je to tři měsíce. V tomto čase již účinnost původní kolektivní smlouvy zanikla. Zaměstnavatel s námi odmítá komunikovat a vydává vnitřní předpisy na oblasti, které byly původní kolektivní smlouvou upraveny, jako např. odměňování. Také jsme měli 5 týdnů dovolené, o které tvrdí, že to není problém, že máme pořád 5 týdnů dovolené. Jsme společnost, kterou vlastní město.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Zaměstnavatel mi dal výpověď a následně nabídnul odvolání této výpovědi, se kterým jsem souhlasil, a podepsal ho. Ve dvouměsíční výpovědní době jsem doma s tím, že mi zaměstnavatel bude platit průměrnou mzdu. Teď, když je výpověď zrušená, mám uvedeno, že mám dál zůstat doma s tím, že mi bude vyplácena průměrná mzda až do odvolání. Chtěl bych vědět, odkdy mi má zaměstnavatel začít znova přidělovat práci nebo zda se nemůže stát, že mi dá novou výpověď. Ta původní totiž byla neplatná a chtěl jsem její neplatnost napadnout soudně.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Po ukončení rodičovské dovolené (RD) jsme dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. Ve výpovědní době jsem doma na překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná. Co bude dál, jak tuto situaci řešit? Četla jsem, že se přeruší běh výpovědní doby, a ten pak doběhne až po rodičovské dovolené. Jak to ovšem bude do doby, než budu moci nastoupit na mateřskou dovolenou (MD)?
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou a mám u svého současného zaměstnavatele odpracovaný rok a 7 měsíců. Teď jsme zjistili, že náš zaměstnavatel u nás ve městě končí (další pobočky si zachovává) a po víkendu nám dá podepsat výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Já jsem ale těhotná, ale těhotenskou průkazku dostanu až za týden; teď se chci zeptat: mám výpověď po víkendu podepsat? Dostanu odstupné dva měsíční platy, ale pak se asi musím přihlásit na úřad práce a tam nedostanu nic. Nebo je možnost zařídit si nějak rychle nemocenskou, a tím pádem by mi nemohl dát výpověď?
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Jsem na rodičovské dovolené se synem, kterému budou 1. 5. 2017 tři roky. Se zaměstnavatelkou jsem se ústně dohodla na čtyřleté rodičovské dovolené a na tomto základě jsem si i zažádala o čtyřletou rodičovskou dovolenou. Ve společnosti jsem pracovala rok a pak jsem měla velmi rychle za sebou 3 děti, takže jsem doma již sedmý rok. Nyní mi volala účetní firmy, že mi po třech letech bude končit rodičovská dovolená. Společnost je na tom tak, že se přestěhovala, a kromě majitelky nemá již žádné zaměstnance a asi ani příjmy. Chtěla bych se poradit, co mám v tomto případě dělat? Nechci přijít o rodičovský příspěvek. Navíc se společnost přestěhovala a mně místo již zaniklo, protože nemá žádné jiné zaměstnance.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Jsem od května 2016 zaměstnána na dobu určitou. Smlouva mně končí v lednu 2017. Nyní (polovina prosince 2016) jsem zjistila, že jsem na počátku (6. týden) těhotenství. Těhotenství již potvrdil gynekolog. Jsem povinna tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit?
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Spolupracovník odchází 6. ledna 2017 do důchodu. Má nárok na dovolenou za dny odpracované v roce 2017?
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Zajímavé dotazy z pracovního práva JUDr. Jitka Kocianová Dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti k výkonu práce Jsem na mateřské dovolené. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem měla dlouhodobou nemocenskou, a...
Vydáno: 20. 04. 2016
 • Článek
Potřebovala bych poradit ohledně výše odstupného. Do 31.5.2014 jsem byla na rodičovské dovolené, poté od 1.6.2014 jsme se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o kratší pracovní době na 30 hodin týdně. Následně mně zaměstnavatel nařídil dovolenou nevyčerpanou za rok 2011. Od 2.6.2014 jsem byla na dovolené, která mi skončila 19.6.2014. Při návratu z dovolené dne 23.6.2014 jsem dostala výpověď pro nadbytečnost s odstupným ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Pracovní poměr mi tedy končí 31.8.2014. V srpnu budu mít dovolenou a v červenci budu prý docházet dle potřeb zaměstnavatele. Zajímalo by mě, jak se vypočítá odstupné a zda se případně nedá nějak ohradit proti jednání zaměstnavatele, kdy se zaměstnavatel se mnou nejprve dohodl na zkrácení pracovní doby a poté mi dal výpověď.
Vydáno: 02. 10. 2014
 • Článek
Ráda bych se zeptala, zda je možné dát výpověď ze smlouvy o nájmu, pokud v ní figuruje více nájemců, a jeden se chce odstěhovat. Smlouva je na dobu určitou a má výpovědní lhůtu tři měsíce. Druhý nájemce odmítá dohodu o odstěhování, chová se hrubě k prvnímu nájemci i k jeho dětem. Policie však nikdy nemusela zasahovat, jde „pouze“ o verbální agresi.
Vydáno: 02. 10. 2014
 • Článek
Našli jsme starší rodinný dům a chtěli bychom ho koupit. Zahájili jsme jednání s bankou ohledně hypotéky. Nyní jsme zjistili, že paní vlastní dům společně s manželem, který nedávno zemřel. Dále jsme zjistili, že paní má dceru, která je zadlužená. Jak se máme zachovat?
Vydáno: 02. 10. 2014