Legislativní novinky s komentářem - Vládní návrh novely insolvenčního zákona týkající se oddlužení

Vydáno: 8 minut čtení

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátní koncipientka
Vládní návrh novely insolvenčního zákona týkající se oddlužení
Vláda znovu předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „