Otázky a odpovědi: Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve vnitřních předpisech ani v dohodě se zaměstnancem není sjednaná odměna za práci ve státní svátek. Ve vnitřních předpisech má zaměstnavatel stanovený příplatek za práci v sobotu ve výši 25 % průměrného výdělku pro náhrady. Běžná pracovní doba zaměstnance je od pondělí do pátku, 8 h denně, 40 h týdně. Z důvodu dodržení termínu zákazníka šel zaměstnanec do práce nad rámec svojí běžné pracovní doby ještě v sobotu 28. 10. Protože se jedná o vedoucího pracovníka, není šance, že by si za práci přesčas a zároveň v sobotu a ve státní svátek vybral náhradní volno. Předpokládám správně, že zaměstnanci za výše uvedených podmínek přísluší k běžné mzdě za práci v sobotu 28. 10. příplatek 1) za práci přesčas a 2) příplatek za práci v sobotu? Za práci ve státní svátek žádný příplatek zaměstnanci nepřísluší, jelikož není žádnou směrnicí ani dohodou stanovený příplatek za práci ve svátek? Rovněž žádná náhrada mzdy se zaměstnanci neposkytuje, když svátek připadl na sobotu, což není pro zaměstnance běžný pracovní den?

Otázky a odpovědi: Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Jestliže zaměstnanec pracoval v sobotu 28. 10. 2017 (ve státní svátek), přísluší zaměstnanci nejen složky mzdy uvedené ve vnitřních předpisech zaměstnavatele, ale též složky mzdy stanovené přímo zákonem. Za práci ve svátek podle ustanovení § 115 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“), přísluší zaměstnanci kromě dosažené mzdy i náhradní volno s náhradou mzdy, a pokud je to dohodnuto, tak místo náhradního volna náleží příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Na prvním místě za práci ve svátek tak přísluší placené náhradní volno, které je nárokové, a je proto na zaměstnanci, jestli ho chce čerpat nebo nikoliv – v opačném případě mu musí být poskytnut příplatek za práci ve svátek (o dohodě zákon hovoří jen v tom smyslu, že přednost má placené náhradní volno). Protože uvádíte, že čerpání náhradního volna nepřichází v úvahu, bude třeba zaměstnanci zaplatit příplatek za práci ve svátek, k tomu příplatek za práci v sobotu a v neděli a současně i příplatek za práci přesčas.
Pokud jde o zaměstnance, kteří ve svátek nepracují, přísluší jim náhrada mzdy, jen jestliže jim mzda ujde v důsledku svátku, což se netýká zaměstnanců, jejichž pracovní doba je od pondělí do pátku a svátek byl tentokrát v sobotu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce