Otázky a odpovědi: Zvyšování kvalifikace

Vydáno: 1 minuta čtení

Jedná se u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad, pokud platí zaměstnanci studium na vysoké škole a studium souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává? Jde jednoznačně o zvýšení kvalifikace zaměstnance. Pamatuji si, že historicky – snad do roku 2008 platilo, že zvýšení kvalifikace nelze brát jako daňově uznatelný náklad. Nicméně, pokud dobře chápu současné znění zákonů, zvyšování kvalifikace je již několik let daňově uznatelným nákladem.

Otázky a odpovědi: Zvyšování kvalifikace
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď:
Náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a náklady spojené s rekvalifikací zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele, jsou považovány na základě § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za daňově účinné.
Podle § 227 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se za odborný rozvoj považuje zejména:
a)
zaškolení a zaučení,
b)
odborná praxe absolventů škol,
c)
prohlubování kvalifikace,
d)
zvyšování kvalifikace.
Daňová účinnost takto vynaložených nákladů je podmíněna souvislostí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Je tedy na zaměstnavateli, aby prokázal tuto souvislost s vysokoškolským studiem zaměstnance.