Otázky a odpovědi: Společenství vlastníků jednotek a výkazy do obchodního rejstříku

Vydáno: 1 minuta čtení

Jaké výkazy musí SVJ odevzdat do obchodního rejstříku? Jak to bude s uzávěrkou za rok 2016? Které paragrafy toto upravují?

Otázky a odpovědi: Společenství vlastníků jednotek a výkazy do obchodního rejstříku
Ing.
Kateřina
Kurková
Odpověď:
Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) zveřejní účetní závěrku za rok 2016 dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uložením do sbírky listin
do 30 dnů od schválení příslušným orgánem, nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky
, bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.
Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, nestanoví-li jim to zvláštní právní předpis. SVJ v každém případě musí zve­řejnit rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví