Otázky a odpovědi: Příspěvková organizace - převod z fondu odměn

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je město. Problémem je vysoký stav na fondu odměn, který vznikl v minulých letech z hospodářského výsledku. Řešíme, jak jej snížit. Lze převést do rezervního nebo jiného fondu a pak vrátit zřizovateli? Anebo rovnou zřizovatel může přikázat vrácení určité části z fondu odměn? Jak jinak snížit fond odměn, pokud pominu použití na platy (k tomu máme dotaci)?

Otázky a odpovědi: Příspěvková organizace – převod z fondu odměn
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Odpověď:
Dle § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze fond odměn použít pouze na úhradu odměn zaměstnancům, případně se z fondu hradí případné překročení stanoveného objemu prostředků na platy. Jiný způsob použití možný není, a to bohužel ani převod do jiného fondu nebo přímo zřizovateli. Podle stejného zákona není možný odvod do rozpočtu zřizovatele z žádného jiného fondu než investičního, z čehož vyplývá, že fond odměn prakticky není možné snížit jinak než použitím na platy. Je tedy dle našeho názoru k úvaze například způsob, kdy by organizace požádala v dalších letech v rámci rozpočtu u zřizovatele o nižší částky na platy, přičemž k dorovnání rozpočtované částky a částky skutečně vyplácené by využila právě fond odměn. Tím by v zásadě docílila stejného efektu jako v případě odvodu zdrojů zpět zřizovateli.