Otázky a odpovědi: Odebrání příplatku za vedení

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme rozpočtová organizace, zařízení pro opravy techniky. Na dílnách jsou systemizovaná místa mistrů a techniků. Mistři splňují podmínky pro přiznání příplatku za vedení a ten je jim přiznán podle § 124 odst. 4 zákoníku práce (podle organizačního předpisu jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny). U jedné dílny (tabulkově tři místa – jeden mistr a dva technici) nastala situace, kdy při momentální neobsazenosti jednoho místa technika a z důvodu úmrtí druhého technika zůstal na dílně pouze mistr. Místo jednoho z techniků bude obsazeno od 1. 1. 2018. Má být uvedenému mistrovi do uvedené doby – 1. 1. 2018 – odebrán příplatek za vedení?

Otázky a odpovědi: Odebrání příplatku za vedení
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Příplatek za vedení není třeba v současné době mistrovi odebírat, neboť jde o pozici vedoucího zaměstnance ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, u níž se předpokládá, že řídí podřízené zaměstnance (techniky). Jestliže dočasně není žádné místo technika obsazeno, avšak zaměstnavatel činí kroky k jejich obsazení, zůstává mistr vedoucím zaměstnancem s nárokem na příplatek za vedení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce