Otázky a odpovědi: Kratší pracovní doba u zaměstnankyně v pracovním poměru

Vydáno: 1 minuta čtení

Je nějaký limit odpracovaných hodin pro zkrácený úvazek? Máme zaměstnankyni, která je na rodičovském příspěvku, dne 2. 1. 2018 by se měla vrátit do zaměstnání. My už pro ni práci nemáme, pozice je obsazena. Můžeme jí sice nabídnout obdobnou pozici, ale jen na dva dny v týdnu. Zaměstnankyně s tím souhlasí, nemá zajištěno hlídání pro dítě. Lze na tento počet hodin uzavřít pracovní smlouvu? Je třeba ukončit původní pracovní poměr a udělat nový nebo lze udělat změnu dodatkem k původní pracovnímu poměru? Odměna bude vyšší, než je minimální mzda. Nástup by byl již dne 1. 12. 2017.

Otázky a odpovědi: Kratší pracovní doba u zaměstnankyně v pracovním poměru
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Pokud jde o kratší pracovní dobu u zaměstnanců v pracovním poměru, žádný limit počtu hodin neexistuje. Podle ustanovení § 80 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být kratší pracovní doba pod její stanovený rozsah sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přitom zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Takové ujednání může být jak v pracovní smlouvě, tak v jiné dohodě, lze však doporučit to řešit pracovní smlouvou, respektive dodatkem ­pracovní smlouvy. Jestliže zaměstnankyně bude dále v zaměstnání po­kračovat, není důvod k tomu, aby byl dosavadní pracovní poměr ukončen a navazován novým. Je proto vhodné tuto změnu řešit dodatkem k pracovní smlouvě. Otázkou také je, jestli ve vámi uváděném případě nebude potřeba změnit sjednaný druh práce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce