Otázky a odpovědi: Kolektivní smlouva

Vydáno: 2 minuty čtení

Máme sjednanou kolektivní smlou­-vu pro období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2017. V závěrečných ustanoveních je uvedeno: „Pokud nebude změna kolektivní smlouvy uzavřena nejpozději v den ukončení platnosti, platnost kolektivní smlouvy nebo její části se prodlužuje o tři měsíce.“ S nadřízeným jsme v názorové neshodě: Jeden názor je, že musí být vytvořena úplně nová kolektivní smlouva (tzn. s časovým vymezením například od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019). Druhý názor je, že stačí ujednání o prodloužení stávající kolektivní smlouvy – že se dodatkem změní časové vymezení (a případně další záležitosti).

Otázky a odpovědi: Kolektivní smlouva
JUDr.