Otázky a odpovědi: Návrat na plný úvazek

Vydáno: 1 minuta čtení

Dle § 241 zákoníku práce zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o snížení týdenní pracovní doby. U zaměstnance se změnily okolnosti a požádal o návrat na plnou týdenní pracovní dobu. Je zaměstnavatel povinen vyhovět i opačné žádosti zaměstnance k návratu na plný úvazek?

Návrat na plný úvazek
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Odpověď:
Je třeba rozlišovat případ, kdy zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, nebo zaměstnance, který dlouhodobě pečuje o závislou osobu o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby [§ 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)], od případu, kdy je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána kratší pracovní doba (§ 80 zákoníku práce). V prvním případě zaměstnavatel reaguje na žádost zaměstnance, a pokud ten poté, co mu bylo vyhověno, požádá o návrat do původní úpravy pracovní doby, musí tomu zaměstnavatel vyhovět. Ve druhém případě je kratší pracovní doba sjednána a změna vyžaduje opět souhlas obou stran.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce