Změna v zákoně o zaměstnanosti a zdravotní pojištění

Vydáno: 4 minuty čtení

Uchazeči o zaměstnání, evidovaní na úřadě práce, patří ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění nepřicházelo v úvahu, aby mohly tyto osoby současně vykonávat výdělečnou činnost. Vpravdě průlomovou změnu však v této souvislosti přinesl ve sféře placení pojistného na zdravotní pojištění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 435/2004 Sb. “).

Změna v zákoně o zaměstnanosti a zdravotní pojištění - Dohoda o provedení práce jako překážka evidence na úřadě práce
Ing.
Antonín

Související dokumenty

Zákony

435/2004 Sb. o zaměstnanosti